Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greve Reinhold von Rosen, Överste och Chef för Kungl. Smålands husarregemente.

Ett visitkort från Greve Reinhold von Rosen, Överste och Chef för Kungl. Smålands husarregemente, daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915
Tidigare ägare Rosen, Reinhold von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.728._HWY