Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Grevinnan Anna Cronstedt f. Nordenfelt.

Tolv visitkort från Grevinnan Anna Cronstedt f. Nordenfelt. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet daterat 1914, vikt i nedre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 10.06.1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i nedre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i nedre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1921. Tionde kortet daterat 1922. Elfte kortet daterat 1923. Handskrift (nedanför namnet) "....". Tolfte kortet daterat 1924, handskrift (nedanför namnet) "...."

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1924

1914 - 1924

Tidigare ägare Cronstedt f. Nordenfelt, Anna
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.190._HWY