Foto: Bonnevier, Helena, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna med Text utgifne af S. Nilsson. Första /- andra/ Bandet, innehållande 25 Planscher med figurer af Däggdjur och 75 af Foglar. Lund, uti Academie-Boktryckeriet hos C.F. Berling, 1832 /-1840/

Bruna lackade band med guldpräglad dekor. Gula speglar och försättsblad

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1832 (1832 -1840)
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Nilsson, Sven (Författare)
Föremålsnummer 111120_SKOBOK