Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ellen Whitlock

Ett visitkort från Ellen Whitlock, daterat 1911. Adress (nedre vänstra hörnet) Stockholm, (nedre högra hörnet) Lill Jans Plan 4. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Whitlock, Ellen
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.971._HWY