Upphov: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

pilkoger Ryssland

Koger av brunt läder, på utsidan klätt med ljust, knottrigt skinn (svanskinn), kantat med rött skinn. Ornering av heltäckande broderi med guldtråd i form av rankmönster. På ena sidan två rosettformiga beslag, klädda med pressat guldbleck med en grön sten (smaragd?) i mitten (en bortfallen), omgiven av sju (urspr. åtta) röda stenar (granater?). Längre ner på samma sida och upptill på andra sidan en liten, ciselerad rosett av förgyllt silver. I dessa beslag är fsät tre snoddar, flätade av förgyllda silvertrådar med löpare i form av tre sammanhängande filigrankulor av förgyllt silver. Nedre delen av kogrets utsida täckt av tvådelad ficka av samma material och med samma dekor. Baksida av läder utan dekor med fästen för gehäng av läder, klätt med röd chagrin med hake och beslag av guld, beslaget med graverad rankdekor, ifylld med svart färg. Botten av grönt skinn med guldtrådsbroderi.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Pilkoger
Kategori
Väskor och etuier
Material
 • Skinn
 • Chagrin
 • Guldtråd
 • Smaragd
 • Granat
Storlek
 • Längd 410 mm
 • Bredd 191 mm
 • Vikt 480 g
Teknik
 • Broderi
 • Förgyllning
 • gravering
 • Flätning
Antal
1
Datering
1600 – 1650

1600-1650 cirka

Fysiska egenskaper
Färg: Grön
Föremålsnummer
7747_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2501:b
Litteratur
 • Krigsbyte - War-booty, Krigsbyte, 2007, katalog: 3: 19 (Grönhammar, Ann, Zarmén, Carl)
 • Polonica. Zbior Obrazow. En bildsamling med text av Karl Erik Steneberg, Steneberg, Karl Erik, 1943
Historisk händelse
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Kjöckert af 2 st foder och lock på ena sidan af persianiskt arbete med guldbroderi, hvarpå 3 pucklor och 22 st oäkta stenar samt 3 st små kedjor jemte dess ringar och serskildt 2ne remmar med beslag. Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 187 Sida: 41 Nr. i föreg. inv.: 187
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Koger best. af 2 st foder och Låck Brodderad med guld med 3 Puklor uti hvilka 25 Oägta Stenar äro infattade med 11 st Pilar på h. sida: D:o (på wästra Collonnen wid ingången till små rumen). Tid. inv. nr.: 187 Sida: 28 Nr. i föreg. inv.: 4 Sida i föreg.inv.: 489
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
En Kiöckert, bestående af Twå st Foder och Låck på ene Sijdan af Persianiskt arbete, med Guld Brodderat, hwar på finnes Tre Puklor med 25 st oäckta Stenar uti, samt Tre små Kädjor, jämte dess Ringar och Tålf st Dammascherade Stifter af Mässing, hwar under en Hacke, där till Ellofwa st Pihlar eller Flitzer med ståhl spetsar ..... i marg. Prot. No. 187 Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 4 Sida: 489
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
En Pålsk Båga rödachtig Glaserat, strängen af rödt och guhlt Silcke. Ett kiöckert der till bestående af Twå stycken, Foder och låck, på ena sijdan af Persianiskt Arbete af guld Broderat hwar på finnes Tre Pucklor med Oächta stenar utj, till Tiugu Femb stycken sampt Tre små kiädior, med dess ringar, och Tålf stycken Damascherade styffter af Mässing, harunder en haka, der till Ellofwa stycken Pijhlar eller Flitzar med ståhlespetsar på ändarne. Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 4 Sida: 772 Sida i föreg.inv.: 33
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Ett Kiöckert, bestående af Twå stycken foder och låck, på ena sijdan af Persianiskt arbete af guld, broderadt, hwarpå finnes Tre Pucklor, med 25 st oäckta stenar uti, samt Tre små kädiro jemte rinar och Rålf stycken Damascherade stijfter af mässing, hwarunder en haka, der till Ellofwa stycken Pijhlar eller Pflitzar, med ståhle spetsar på ändarne Rubrik: Bågar, Coger och dess Pijhlar Tid. inv. nr.: 4 Sida: 508
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Kjöckert af 2 foder och lock på ena sidan af persianiskt arbete med guldbroderi, hvarpå 3 pucklor med 22 oägta stenar samt 3 småkedjor jemte dess ringar och serskildt 2 remmar med beslag Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 187 Sida: 31 Nr. i föreg. inv.: 187 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Kjöckert, bestående af 2ne stycken Foder och Låck på ena sidan, af Persianiskt Arbete, med GUld broderadt, hvarpå finnes 3 pucklor med 25 stycken Oägta Stenar uti samt Tre små Kedjor, jemte dess Ringar och Tolf Stycken Dammascherade Stifter af Mässing, hvarunder en hak, därtill Ellofwa stycken Pilar eller Flitzar med Stålspetsar på ändarna. Rubrik: Bågar, Koger och dess Pilar Tid. inv. nr.: 187 Sida: 385 Nr. i föreg. inv.: 187 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 do do (båg- och pilkoger) af läder, persiskt arbete, yttre sidorna rikt broderade med guld på ljust skinn, bågkogret som är något bristfälligt, har en rosett af silfver, belagd med en pressad guldskålla, i hvilken är infattadt 6 granater och 1 smaragd; till kogret hör en rem, på yttre sidan beklädd med rödt saffian och försedd med en slöja, en tamp, 3 sleifhylsor och 7 beslag i form af öglor - allt af guld, emaljeradt; pilkogret har 2:ne rosetter af silfver, belagda med pressade guldskållor, i hvilka är infattadt 15 granater och 1 smaragd, vidare finnes å detsamma 2:ne fastnitade öglor med ringar, mellan hvilka löper 3:ne flätade snodder, slutande i små holkar med ringar - allt af silfver, på snodderna sitter en löpare, som består af tre sammanhängande kulor af förgyldt silfver med blå emalj i filigramsarbete, till kogret hör en bärrem af läder, öfverklädd med rödt saffian och försedd med tamp samt bärkrok af guld, den förra emaljerad. Tid. inv. nr.: 2501 Nr. i föreg. inv.: 187 Sida i föreg.inv.: 35
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Kjöckert /båg- och pilkoger/, persiskt arbete med guld-broderi, derpå 3 pucklor och 22 oäkta stenar samt 3.ne små snodder jemte ringar och 2ne remmar med beslag. Rubrik: Bågar och Koger Tid. inv. nr.: 187 Sida: 35 Nr. i föreg. inv.: 187 Anmärkning: [oidentifierat]