Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ryttmästare och Fru Geijer.

Ett visitkort från Wilhelm (Fredrik W Gustaf) von Geijer och Fru Irma (Ingeborg Matilda) von Geijer, f. von Hallwyl, daterat 26.01.1909. Handskrift (nedanför namnet) "De kärleksfullaste lyckönskningar sändes din älskade pappa från barnen på Wegeholm".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1909
Tidigare ägare Ägare: Geijer, f. von Hallwyl, Irma Ingeborg Matilda von, Ägare: Geijer, Fredrik Wilhelm Gustaf von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.308._HWY