Foto: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Snapplåspistol, Osmanska riket

Pipa av stål, slätborrad, rund med svagt åttkantigt kammarstycke och svag trumf. På kammarens undersida otydliga stämplar, på ovansidan enkla graverade rankor (hårt nötta) samt en ribba, avslutad ett stycke från mynningen. På ribban otydlig text: "ILSLAII" (?). Svansskruvblecket täckt med tunn platta av silverlegering med rankdekor i högrelief. Riktmedel: Spolformigt korn på pipbandet. Snapplås, alla Catalana med hög profilerad käkskruv. Stock av trä överklädd med tunn plåt av silverlegering med yttäckande ornering av rankor i driven och graverad hög relief. Smal kolv, svagt nedåtböjd och utdraget oval kolvkula. Runt främre delen av pipan ett 114 mm brett pipband av samma material som övriga stocken, på ovansidan med ett spolformigt stolpkorn och bakåt spetsigt utdraget. Varbygel av silver. Tillbehör: Laddstock av silver

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Snapplåspistol
Kategori Pistoler
Material
 • Plåt
 • Trä
 • Stål
Storlek
 • Vikt 1110 g
 • kaliber 16 mm
 • Längd 347 mm (pipa)
 • Längd 525 mm
Teknik
 • legering
 • Ornering
 • gravering
Antal 1
Datering 1600 – 1699

1600-tal

Tillverkningsplats Osmanska riket (Balkan)
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Signatur/Påskrift: ILSLAII
Föremålsnummer 6976_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4764
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: KXV: 436 (Drejholt, Nils)
 • Livrustkammaren. De kungliga familjernas dräkter, uniformer, rustningar, vapen och vagnar från1500-talet fram till våra, Livrustkammaren, katalog: 51
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
Relaterat föremål I par med: 6977_LRK (Par med nr 6977.)