Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

snapplåsstudsare, infjäderslås - baltisk typ

Åttsidig pipa av stål, åtta räfflor. Graverad dekor i form av blad på kammaren och kring mynningen. På kammaren en rund mässingsstämpel med I R ovanför ett tredubbelt treblad (Stöckelnr 3565, vägl. 1921:205). Riktmedel: Klaffsikte av stål med framförliggande, profilerad gren med ekollon. Stolpkorn av mässing. Fästning: Snapplås av baltisk typ, ändrat från hjullås. Plant låsbleck av tysk typ, bakåt avsmalnande i två fall. Graverad dekor i form av hjortjakt. Böjd hane med lös, pålagd överkäke med konturerade sidor. Hjulaxeln igensatt med stålpropp med runt huvud. Den ursprungliga hanen ändrad till eldstål med oval, genombruten hals. Elståls-hanfjädern täckt av platta, graverad med krigare med hillebard. Genombruten studel över eldstålsfoten. Invändigt är hjulstudeln liksom kedjelänken avlägsnad. Fästning: Rak avtryckare, som verkar i vertikalled. Brun, glanspolerad helstock av valnöt med kolv av tysk typ. Inläggningar på kolven i form av stålband och graverade stålplattor.Bakplåt av stål. Kolvlådelock av trä med inläggningar i form av en kvinna, hare och räv. På anslaget två kämpande män med svärd. Två låsskruvbrickor i form av en hund (?) och en björn. På stockens undersida framför varbygeln inlagt en hjort. Näsband och genombruten rörka av stål. Varbygel med tre fingerlägen, kraftig båge framtill, genombrutna armar. Tillbehör: Laddstock av mässing.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Snapplåsstudsare
Kategori Bössor
Material
 • Valnöt
 • Mässing
 • Stål
 • Mässing
Storlek
 • Höjd 125 mm
 • Vikt 5645 g (m instickspipa)
 • 8
 • 1
 • kaliber 15 mm
Teknik
 • gravering
 • stämplad
Antal 1
Datering 1680

1680 cirka

Tillverkare Krach, Johann (Tillverkare)
Tidigare ägare Willebrand, Ernst Magnus von
Inskription
 • Dekor: hare
 • Dekor: räv
 • Dekor: hund(?)
 • Dekor: björn
 • Dekor: hjort
Föremålsnummer 6266_LRK
Andra nummer Nr 1867: 1797
Litteratur
 • Firearms of the Royal Armouries II, Drejholt, 2007, katalog: Willebrand: 142 (Drejholt, Nils)
 • En utställning om svenska lodbössor med snapplås och deras tillverkare. Utställning Livrustkammaren & Västra Göinge Hem, Snapphanen - var mans bössa, 1987, katalog: 20
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 760
Relaterat föremål Samhör med: 20542_LRK (Samhörande med instickspipa nr 20542.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 Snapplåsbössa med brun stock, inlagd och beslagen med jern, graveradt, på anslaget 2:ne stridande män, pipan åttkantig med dubbelt sigte och förstärkt trumf, loppet reffladt, med en mindre refflad pipa att fastsätta inuti detsamma, låset graveradt, laddstock af messing. Tid. inv. nr.: 1797