Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Luntlåsmusköt, Nederländerna

Åttsidig, slätborrad pipa med rakt, rektangulärt svansskruvblad. På pipans h. sida fäst en fyrsidig fängpanna med nederkanterna fasade, x i fängpannan. I ena hörnet en skruv med balusterformigt huvud och tvärgående hål, på skruven fäst en skärm med tre trappformiga spetsar, två hål och arm över rektangulärt hål för förlorat sikte. Vridbart fängpannelock med ena hörent utdraget och graverat som hundhuvud ur vars gap det nedåtböjda fingergreppet utgår, svarvad ände. På pipans undersida tre ggr djupt inslagna, ovala, lövliknande stämplar. Riktmedel: Siktet saknas. Vid mynningen fäst ett kulisskorn av stål. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån(varbygelskruv) samt två pipstift av trä. Luntlås av stål med hävstångsmekanism, plant låsbleck med ändarna utformade till löv med graverad dekor .S-formig hane med rund, välvd hankropp med ett hål. Hanhalsens kanter fasade, luntklämma med graverat drakhuvud på utsidan. Klämskruv med vinghuvud vars ena arm brutits av. Fästning: två låsskruvar. C-formig avtryckare. Rektangulärt avtryckarbleck av ben med rundade ändar, graverat flätmönster. Helstock av valnöt, muskötkolv med nedskuret tumläge. Sluten laddstocksränna. Stocken dekorerad med benlister och yttäckande inläggningar i form av bladslingor och runda plattor av ben och pärlemor. Längs kolvänden breda benlister med graverad bladdekor, en platta på vardera sidan saknas. Kolvänden ursprungligen täckt av benplatta, över hälen en mässingsskoning. På kolvens sidor på övre halvorna ovala pärlemorplattor med graverade mansbyster, profil h., på h.sida iförd hjälm, på v. sida fez och turban, på nedre halvorna droppformiga pärlemorplattor med bladdekor. Mellan låsskruvarna en oval pärlemorplatta med en naken vildman med klubba. Vid svansskruvbladet urspr. tre benplattor, två större vid sidorna med graverade hermer, (den v. saknas), bakom svansskruvbladet en mindre platta med en graverad lejonmaskaron. Över laddstocksrännans ände en benplatta med en lejonmaskaron. Varbygel av stål, lång med framtill rundad undersida, på bakre hälften plan med fasade kanter, vid övergången ett rundat tvärband, bygeln nedåtsvängd vid bakre stolpen, skruvfästen i form av spetsiga blad, på främre bladet en otydlig stämpel(?).

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Luntlåsmusköt
Kategori Musköter
Material Valnöt, Stål, Pärlemor, Mässing, Ben
Storlek Längd 1230 mm (pipa)
Teknik gravering, Inläggning
Antal 1
Datering 1600 – 1620, 1600-01-01 – 1625-01-01 (1600-talets början)
Tillverkningsplats Nederländerna
Tidigare ägare Ägare: Gustav II Adolf av Sverige, Ägare: Karl XI av Sverige
Inskription Dekor: hermer, Dekor: vildman m klubba, naken, Dekor: lejonmaskaroner, Dekor: män, bröstbilder hjälm, Dekor: hundhuvud, Dekor: män, bröstbilder turban o fez, Signatur/Påskrift: blad, Signatur/Påskrift: blad
Föremålsnummer 11672_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1308