Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tallrik med krönt spegelmonogram

Rund, svagt skålformig tallri på fotkant. Dekor i blått under glasyren med ett krönt spegelmonogram och ordspråket HVER.ER.SIN.GAVE.LIG.VARE.SIG.FATTIG.ELLER.RIG. samt årtalet 1914 Från 1914 och änkedrottningen Alexandras av England 70-årsdag. Fabriken grundlagd med privilegium 1775 av ett aktiebolag med Franz Heinrich Müller som teknisk ledare. Företagets grundande hade föregåtts av experiment utförda sedan 1752 under olika personers ledning, den mest kände var fransmannen Louis Fournier. Fabriken överläts 1779 till kung Christian VII varefter den kallades Den Kongelige Porcelainsfabrik

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tallrik
Kategori 47. XLVII Porslin - Europa
Material Porslin
Storlek Höjd 2.1 cm, Diameter 18.9 cm
Teknik Dekor
Datering 1914
Tillverkningsplats Danmark, Köpenhamn
Tillverkare Kongelig Dansk Porcelainsfabrik (Tillverkare)
Tidigare ägare Givare: Maré, Rolf de
Inskription Signatur/Påskrift: Fabriksmärke på bottnens utsida under glasyren dels i blått
Föremålsnummer XLVII:I:B.j.02._HWY