Föremål

Christelig lijkpredikan som ... uti St. Jacobs kyrkia i Stockholm på dät åhret Christi 1699 den 24 septembris tå then högwälborne herre, Hr. Lars Flemingh, friherre, herre till Mählby och Norrnääs ... begrofsz. Blef hållen af ... Georgio Wallin. Stockholm, tryckt uti kongl. booktr. hoos sal. Wankifs änckia.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av getskinn. Pärmfyllnad: papp.

Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1699, 1700 (1699; 1700 (bandets tillverkning); 1699 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Flemming, Lars (Medförfattare), Wallin d.y., Georg (Författare), Wankijfs änka (Tryckare)
Föremålsnummer 108590_SKOBOK