Föremål

Visitkort från Envoye Charles Lardy.

Fem visitkort från Charles Lardy, Envoye. Första kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1925, vikt i högra sidan.Tredje kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Femte kortet daterat 1925, samt sorgkant. Handskrift ".....".

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1925 – 1926

1925 - 1926

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.517._HWY