Föremål

Brev inkommande

1884:4 B - Brev inkommande: K-Ö Lindaur, Th. Voxna Slettengren, Gustav. Alstermo Målerås

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1884
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.97._HWY