Föremål

Visitkort från Hugo Tigerschiöld , Kansliråd i K. Ecklesiastikdepartementet

Fjorton visitkort från kansliråd Hugo Tigerschiöld i K. Ecklesiastikdepartementet. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Öster-Malma, Björnlunda, (nedre högra hörnet) S. Blasieholmsh. 1 A, Stockholm. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet daterat 1916. Fjärde kortet daterat 1916. Femte kortet daterat 1917. Sjätte kortet daterat 1917. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919. Nionde kortet daterat 1919. Tionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet.

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1916 – 1920

1916 - 1920

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.874._HWY