Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från H. Wrangel, generalmajor, chef för K. kustartilleriet.

Arton visitkort från H. Wrangel, generalmajor, chef för K. kustartilleriet. Första kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Odengatan 19. Andra kortet daterat 1914 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjuttonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1919

1914 - 1919

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.979._HWY