Föremål

Brev inkommande

1874:2 B - Brev inkommande: G-H Gordon, A. London

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1874
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.22._HWY