Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fanny Petterson, f. Falkman.

Ett visitkort från Fanny Petterson, f. Falkman, daterat 1911, vikt i övre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Schelegatan 15, Stockholm, (nedre vänstra hörnet) Riks tel. Kungsh. 77, Allm, tel. 20170. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1911
Tidigare ägare Petterson, f. Falkman, Fanny
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.669._HWY