Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Nils Asplund.

Nio visitkort från konstnär Nils Asplund. Första kortet daterat 19 nov.1921. Det står på kortet med handskrift "Stockholm 19 Nov 1921. Högvälborna Fru Grevinnan W. von Hallwyl. [Nils Asplund] ber härmed vördsamt få giva uttryck för den beundran och glädje, hvilken Grevinnan genom den sednaste donationen av Julius Kronbergs verk skänkt Sverige". Andra kortet daterat 1921 med handskrift "Ett Gott Nytt År tillönskar vördsamt [Nils Asplund] och ber få framföra sitt tack för visadt förfroende under det gångna". Tredje kortet daterat1921, adress (nedre vänstra hörnet) Atelje, Sköldungagatan 9, Telefon (nedre högra hörnet) Allm. Tel. V. 5882. Fjärde kortet daterat 1924 med handskrift "Högvälborna Fru Grevinnan W. von Hallwyl [Nils Asplund] sänder tack för visat förtroende under det gångna året och önskar vördsamt Ett Gott Nytt År". Femte kortet daterat 1 okt.1925, står på kortet (ovanför namnet) med handskrift "Med vördsam hälsning och lyckönskan". På nedre högra hörnet står med handskrift "Stockholm 1 okt.1925". Sjätte kortet daterat 31-12-1927 med handskrift "Högvälborna Fru Grevinnan W. von Hallwyl Stockholm. Med tack för visat förtroende under det gångna året sänder [Nils Asplund] vördsam hälsning och tillönskar Fru Grevinnan Ett Gott Nytt År". Sjunde kortet är utan datum, handskrift "Högvälborna Fru Grevinnan W. von Hallwyl [Nils Asplund] ber få sända sin vördsamma hälsning och en tillönskan om Ett Gott Nytt År". Åttonde kortet daterat1930. Nionde kortet daterat 1930 med handskrift "Med vördsamt tack för visat förtroende under det gångna året ber [Nils Asplu7nd] få tillönska Fru Grevinnan Ett Gott nytt År".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921 – 1930

1921 - 1930

Tidigare ägare Asplund, Nils
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.39._HWY