Föremål

Rapporter, Skeppningsdokument

1898:8 R-S - Rapporter från: Söder Ljusne Jernverk (fortsättning från volym 232) Timmeragenterna Voxna - Skeppningsdokument: Järnavlastning

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1898
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.233._HWY