Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Hauptpastor Emil Ohly och Frau Ohly.

Fyra visitkort från Hauptpastor Emil Ohly och Fru Ohly. Första kortet daterat 1922. Andra kortet daterat 1924. Handskrift "...". Tredje kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1928. Handskrift "...".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1928

1922 - 1928

Tidigare ägare Ohly, Emil Karl Wilhelm
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.653._HWY