Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ryttmästare A. Wallis.

Sex visitkort från Ryttmästare Albert Wallis. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i nedre vänstra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Dybeck. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i nedre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Tidigare ägare Wallis, Albert
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.939._HWY