Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1909
Tillverkningsplats Sverige, Hälsingborg
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.370._HWY