Föremål

Betänkande till herrar fullmägtige i jerncontoret, innehållande en öfversigt af bergs-mechanikens tillstånd...

Band av blåmarmorerat papper. Pärmfyllnad: papp. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1817, 1800 (1817; 1800 (bandets tillverkning); 1817 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Gadelius, A (Tryckare), Uhr, Gustaf af (Författare)
Föremålsnummer 108378_SKOBOK