Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flintlåsbössa, s.k. gåsbössa, pipan sachsisk, låset signerat Anders Wättersten, Stockholm, datering på pipan 1683.

Rund, vid kammaren åttsidig, slätborrad s. k. tornpipa, stämplad 2 ggr på kammaren: DD i sköld (Stöckel nr 2363, Sachsen 1600-1615). På. v. sida graverat: "N.A.HÄGERFLYCHT ANNO 1683". Riktmedel: Lång siktskåra, laxning för sikte som saknas, stolpkorn av mässing. Fästning: Pipan fäst med krysskruv underifrån samt av urspr. fem pipstift, tre av trä, ett av mässing, ett saknas. Kraftigt flintlås, välvt låsbleck, 1: 200 mm. Framför hanen graverad signatur: "ANDERS. WÄTERSTEN // AF.STOCKHOLM". Däromkring graverat en trehövdad drake, bakom hanen en grotesk mask med en snigel på huvudet, rankornament. Rundad hane med motstöd på hanhalsen, lös överkäke, skruv med blomformigt huvud. Rundad fängpanna med fals, eldstål med gåsbuk, eldstålsfjäder med kort fjäderlöv. Extrasäkring genom att eldstålet är vridbart. Fästning: Urspr. två låsskruvar, den främre saknas. Brun, kraftig helstock med enkel, snidad dekor på anslaget. Beslag av stål, bakplåt, varbygel med lång bakre och kort främre arm, avtryckarbleck, tre profilerade rörkor samt näsband. Sidbleck saknas. Kolvlåda med lock av stockens trä. Tillbehör: Laddstock, 1: 1967 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flintlåsbössa
Kategori Bössor
Material Trä, Stål, Mässing
Storlek Längd 2008 mm (pipa)
Teknik Snideri, gravering
Antal 1
Datering 1683 (1683 (?))
Tillverkare Wättersten, Anders Eriksson (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hägerflyckt, Nils Arvidsson Weinheim, Ägare: Karl XI av Sverige
Inskription Dekor: maskaron med snigel på huvudet, Dekor: drake trehövdad, Signatur/Påskrift: D D i sköld, Stöckelnr 2363, Signatur/Påskrift: D D i sköld, Stöckelnr 2363
Föremålsnummer 2896_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:44