Föremål

Stans av stål med rektangulär genomskärning med avfasade kanter.

Kvadratisk stamp med "NB" under krona. Diagonalmåttet på stämpeln 9 gånger 9 mm.

Upphov: Mohr, Jens, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
Stans
Kategori
Verktyg och vetenskapliga instrument
Material
Stål
Storlek
Längd 69 mm
Antal
1
Datering
1650 – 1700

1650-1700

Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: NB
Föremålsnummer
3834_SKO