Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Grevinnan Louise Wachtmeister, f. Carleson.

Två visitkort från Grevinnan Louise Wachtmeister, f. Carleson. Första kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.926._HWY