Föremål

Visitkort från Friherrinnan Louise Rålamb, f. Tamm.

Sex visitkort från Friherrinnan Louise Elisabeth Charlotta Rålamb f. Tamm. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Slottsbacken 2. Tredje kortet daterat 1922. Fjärde kortet dateart 1924. Femte kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1930.

Datering 1922 – 1930

1922 - 1930

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.755._HWY