Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherrinnan Louise Rålamb, f. Tamm.

Sex visitkort från Friherrinnan Louise Elisabeth Charlotta Rålamb f. Tamm. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Slottsbacken 2. Tredje kortet daterat 1922. Fjärde kortet dateart 1924. Femte kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1922 – 1930

1922 - 1930

Tidigare ägare Rålamb f. Tamm, Louise Elisabeth Charlotta
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.755._HWY