Föremål

En liden vandrebog: indeholdendis atskillige smucke böner oc tröstelige sange...skreffne, aff Hans Christenssön Sthenio Roschild. Tryckts Salomon Sartor. Kolofon: Prentet i Kiöbenhaffn, af Salomone Sartorio

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1589
Tillverkningsplats Köpenhamn
Föremålsnummer 110168_SKOBOK