Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från O. W. Odelberg.

Sex visitkort från O. W. Odelberg. Första kortet är utan datum samt sorgkant, vikt i vänstra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Drottninggatan 2. Andra kortet daterat 1917 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet.Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1920 (1917 - 1920)
Tidigare ägare Ägare: Odelberg, Oscar Wilhelm
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.649._HWY