Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Bricken Gyllenhammar f. Veng

Ett visitkort från Bricken Gyllenhammar f. Veng, daterat 1921. Handskrift (ovanför namnet) "med vördnad och tacksamhet".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921
Tidigare ägare Gyllenhammar f. Veng, Bricken
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.336._HWY