Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hillebard

Bred, rak, klinga med låg mittås och kraftigt avsmalnande upptill och där utdragen till en spets med triangulärt tvärsnitt. Yxblad halvmånformat. Hake med nästan rak nedrekant samt den övre kanten konvex. Vid bladets och hakens bas upptill och nedtill runda inskärningar. Holk, konisk, L: 85 mm, nedtill avgränsad med en rund slät, utstående krage. Skenor, L: 356 mm brunmålade, fästade i skaftet med sex nitar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Trä
  • Stål
Storlek
  • Vikt 1450 g
  • Längd 419 mm (ståldel)
  • Bredd 215 mm
  • Längd 2365 mm
Antal 1
Föremålsnummer 5962_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2323
Litteratur Katalog över Riksdagshistoriska utställningen 1935, Katalog, 1935, katalog: 430
Historisk händelse Dalupproret, Stora Daldansen 1743
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Sabel med läderkafvel, silfver och jernbeslag. a) 17 st diverse pikar + Tillhöra enligt äldre Instrument No 1251. b) 4 st Dalpikar af olika modeller c) 42 st Hillebarder, deraf 8 st utan skaft d) 1 afbruten fanstång med jernspets Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1250 Sida: 33 Nr. i föreg. inv.: 1250
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
89 st Dahlppikar och Yxor i mer och mindre godt stånd Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 39
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Do (Sabel) med do (läderkafvel) och silfver samt jernbeslag. i marg. alla mer eller mindre skadade utan nr 76 DahlPikari mer eller mindre godt stånd (i marg. 18 Pikar, 4 st Dahlpikar, 42 Hellebarder med och utan skaft) Rubrik: Diverse äldre och nyare Sablar, värjor och andra vapen Tid. inv. nr.: 1250 Sida: 29 Nr. i föreg. inv.: 1250
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
64 st Dalkarls Gewär 17 st Spik klubbor, pikar, Ljar m:m: Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 191 Anmärkning: DIII:15
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
64 DahlKarls Gewär 17 Spik klubbor, pikar och Liar m.m. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 1251 Sida: 569 Nr. i föreg. inv.: 1251
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 hillebard med brunmålad stång, holken fast med en ring om ändan och spänger längs stången , klingan tveeggad med rygg och förstärkt fyrkantig spets, yxbladet halfmånformigt med framåtböjda ändar, yxspetsen bladformig, vid yxen utskärningar. Tid. inv. nr.: 2323 Nr. i föreg. inv.: 1250 Sida i föreg.inv.: 33