Föremål

Minnes-ord vid stats-sekreteraren, öfver-postdirektören... friherre Wilhelm Carpelans graf d. 19 nov. 1829. Af J.O. Wallin. Stockholm. Tryckte hos Johan Hörberg, 1829.

Band av blått papper. Pärmfyllnad: papp. Gult snitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1829, 1800 (1829; 1800 (bandets tillverkning); 1829 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Hörberg, Johan (Tryckare), Wallin, Johan Olof (Författare)
Föremålsnummer 108612_SKOBOK