Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Mogens N. Gyllenstierna, Jur. stud.

Tre visitkort från Friherre Mogens N. Gyllenstierna, Jur. stud. Första kortet daterat 1916, adress (nerde högra hörnet) Uppsala. Andra kortet daterat 1916. Tredje kortet daterat 1929 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre vänstra hörnet) Riksarkivet, (nedre högra hörnet) Narvavägen 16.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1929

1916 - 1929

Tidigare ägare Gyllenstierna, Mogens N.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.345._HWY