Föremål

Tretton kvitto från C. A. & AD. EK.

Tretton kvitto från C. A. & AD. EK.