Föremål

Människofigurin

Mansstatyett av brons med toppformig hjälm, flat kropp, ett simbyxeliknande ländkläde. Benen är raka och åtskilda, med hälarna utdragna i två spetsar för nedsättande i ett underlag. Ett hål är anbragt tvärs genom skuldrorna för fastgörande av armarna som saknas. I hjälmens botten finns ett par hål, i vilka möjligen ett par horn eller dylikt suttit. Näsan är stor och kraftigt markerad, ögonen är antydda genom cirkelrunda fördjupningar, munnen genom ett litet bågformigt streck. Baktill är hårets gräns mot nacken markerad genom en tväravsats (smärre nackskydd?). Låren är rundade, underbenen mera platta med en rygg, som markerar tibian.

Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Människofigurin
  • Figurin
Kategori
  • Arkeologisk samling
  • Religion och kult
Material
Cu-legering
Storlek
Längd 147 mm
Antal
1
Datering
1500 f.Kr. – 1300 f.Kr.
Tidsperiod
Bronsålder period II
Föremålsnummer
96990_HST
Andra nummer
Undernummer: G
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1900
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Stockhultfyndet