Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greven och Grevinnan Douglas

Fyra visitkort från greven Ludvig Vilhelm August Douglas och gravinnan Ludvig Vilhelm August Douglas. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Wilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet daterat 10.06.1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1916 (1914 - 1916)
Tidigare ägare Ägare: Douglas f. Ehrensvärd, Anna Louise Dorotea, Ägare: Douglas, Ludvig Vilhelm August
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.236._HWY