Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

rustningsfragment

Vänster axelstycke i tre delar av smitt, svärtat stål. Samtliga ytterkanter inåt omvikta och rundsmidda, innanför denna en nitrad med nitar med pålödda mässingsskållor. Dessa har hållit fast kantbandet. De två nedersta delarna med fasade kanter. Dessa har slipats efter svärtningen för att få metallglans som kontrasterar mot svärtningen. Läng kanterna också två ritsade linjer. Samma typ av dekor längs armurtagets kant. Mitt över axel en markant uppsmidd ås. Från armurtaget nederkant, ca 35 mm in, tre hålpar som ursprungligen fäst läder för att nitas i armdel. Den översta delen med fyrkantigt hål och sölja (saknar torne) för fästande i halskragens rem. I höjd med nyckelbenet, 30 mm från kanten, märkt med tre punsningar. Vid det främre hörnet senare upptaget hål. Insidan med en sekundär rem. Längs kanten spår av äldre läder (ursprungligt?). Delarna nitade vid varandra i en rem i framkant, vid skulderpartiet är delarna nitade direkt i varandra.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning rustningsfragment
Kategori Övriga rustningsdelar
Material Stål, Läder
Storlek Vikt 1300 g, Höjd 265 mm, Bredd 300 mm
Teknik Smide, Nitad, Svärtad, Lödning, filning
Antal 1
Datering 1600 – 1699
Tidsperiod 1600-tal
Föremålsnummer 23171_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 06:4614