Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre Carl R. af Ugglas, Fil. Dr. Antikvarie vid Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien

Ett visitkort från Friherre Carl R. af Ugglas, Fil. Dr. Antikvarie vid Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademien, daterat 1928, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1928
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.888._HWY