Föremål

Anteckningsbok/skolbok på latin. Manuskript

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1690 – 1699 (1690-tal)
Föremålsnummer 110255_SKOBOK