Föremål

Sveriges Rikes Lag

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Sveriges Rikes Lag
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1896
Föremålsnummer LXIII:II:O.b.11._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Sveriges rikes lag,
Text
antagen på riksdagen år 1734, af Konungen gillad och stadfästad den 23 Januari 1736. Med tillägg af de stadganden, som utkommit till den 14 Januari: 1896. Jemte Bihang, innehållande författningar, hvilka ansetts icke lämpligen böra i lagboken införas. Utgifven af R. Skarin. Sjuttonde upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 1896. XXIII, [3], 538, B. 732, CXXII, [4], 20 sid. 1 vol. 8:0. Band (helt tyg-). Originalpärm. Af brun chagrinpressad klot med rundade pärm-hörn. Dekor i guld och blindtryck. Å pärmarna två linjeramar i blindtryck med främre hörnen rundade, den yttre ramen bredast. Å frampärmen i guldtryck Sveriges stora riksvapen utan serafimerkedja och vapenmantel. Under titeln en linje med bladdekor. Upptill och nedtill å ryggen i guldtryck linjer och en runduddad bård med en rosett i hvarje udd. Under titeln en linje med en bladranka. Kapitälband i blått och hvitt. Öfre och undre snitten sprängda i blått. Främre snitten blå och gul (sid. B. 1 — B. 732). Försättsblad af gråblå »olifant». Rygg-och sidtitel i guldtryck. Ryggtitel: sveriges RIKES LAG. UTG. AF R. SKARIN. 1896. SJUTTONDE upplagan. P. A. N. & S. Sidtitel: Sveriges rikes lag.