Föremål

värja, fäste m:1685, Sverige

Fäste identiskt med fästet till svensk kommissvärja m:1685, med undantag för att svärtningen borttagits och att kavellindningen ersatts under senare tid. Klinga rak, tvåeggad, flackslipad. På båda sidor av baspartiet etsad ornering i form av ett ulvmärke, framför och bakom detta siffran: "15". Mellan klingbasen och parerplåtens utsida en s.k. stötlapp av rött ylle.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål
Storlek
  • Längd 992 mm
  • Bredd 147 mm
  • Längd 835 mm (klinga)
  • Bredd 33 mm (klinga)
  • Vikt 1040 g
Antal 1
Datering 1685-01-01 – 1700-01-01

1685 cirka

Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 12769_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5397
Litteratur
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 119
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 119
  • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 119
  • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 119