Föremål

Guldmedalj, Sverige Militära Idrottsförbund.

Av kunglig krona krönt medalj av förgyllt silver. Åtsida: porträtt av Gustaf V, halsbild, profil v, signering på avsnittet: " CARELL ". Omskrift : " GUSTAF V SVERIGES KONUNG ". Frånsida: lilla riksvapnet i form av glob krönt av kunglig krona och omgivet av lagerkrans. Omskrift: " SVERIGES. MILITÄRA. IDROTTSFÖRBUND " på band med kluvna ändar nertill graverat text: "H. K. H. KRONPRINSEN ". därovanför stämplar: S & CO, S:t Erik, tre kronor, S, S8 (Sporrong & Co, Stockholm 1944). Igenom äpplet draget en förgylld bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj, Guldmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Höjd 49 mm (m. krona), Vikt 26 g (med band)
Teknik Prägling, Förgyllning
Antal 1
Datering 1944
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Carell, Gösta (Tillverkare), Sporrong & Co (Tillverkare), Sveriges Militära Idrottsförbund (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige, Ägare: Gustaf VI Adolf av Sverige
Avbildad Gustaf V av Sverige
Inskription Dekor: Gustaf V, halsbild, Signatur/Påskrift: GUSTAF V SVERIGES KONUNG, Signatur/Påskrift: CARELL, Signatur/Påskrift: S & Co, Signatur/Påskrift: GUSTAF V SVERIGES KONUNG, Signatur/Påskrift: CARELL, Signatur/Påskrift: S & Co
Föremålsnummer 16390_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 76:92:a