Föremål

Gårdsmur

RITNING Påskrift: "Kopia. N.331/1893. Ing. till Byggnadsnämnden 16 APR 98. Ing. till Byggnadsnämnden 4 OCT.98. Likheten med originalet intygar: Maria Dahlgren"

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ritning
Kategori
  • Arkitekturritningar
  • 64. LXIV Arkiv
Material Väv
Storlek
  • Höjd 50.5 cm
  • Bredd 73 cm
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Clason, Gustav
Inskription Signatur/Påskrift: I.Gust.Clason 17.4. 1898
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.28._HWY