Föremål

Brev inkommande

1904:3 B - Brev inkommande: M-O Meyer, Carl. Göteborg Olsson & fils, Martin. Paris Olsson & sons, Martin. London (fortsättning i volym 281)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1904
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.280._HWY