Föremål

Ad...Dominum Dn Carolum Gustavum Wrangelium comitem in Salmis...Carmen ob Prolem. Gryphiswaldiae typis Jacobi Jegeri...MDCLII

Band av marmorerat papper

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1652
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Jäger, Jakob (Tryckare), Bernadinus, Marcus (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111113_SKOBOK