Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Fru Signe Rothelius

Åtta visitkort från Fru Signe Rothelius. Första kortet daterat 1914. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1917. Fjärde kortet daterat 1917. Femte kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare Rothelius, Signe
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.744._HWY