Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Graf und Gräfin Hubert zu Stolberg-Stolberg

Två visitkort från greve Hubert de Stolberg-Stolberg och grevinnan Anne de Stolberg-Stolberg. Första kortet daterat 26.01.1919, vikt i övre högra hörnet. Handskrift ".....". Andra kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1918 – 1919

1918 - 1919

Tidigare ägare
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.823._HWY