Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Landshövding och Grevinnan Robert Dela Gardie.

Åtta visitkort från Landshövding Robert Dela Gardie och Grevinnan Dela Gardie. Första kortet daterat 1916, sorgkant, adress (nedre högra hörnet) Malmö. Andra kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre vänstra hörnet) Grand Hotell, Stockholm, (nedre högra hörnet) Residenset, Malmö. Tredje kortet daterat 1919, handskrift (nedanför namnet) "Med varmt tack för charmanta festen!". Fjärde kortet daterat 1921, handskrift (nedanför namnet) " Med varmaste deltagande". Femte kortet daterat 1922, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat1925, vikt i övre vänstra hörnet, adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 33, Stockholm. Sjunde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat 1930, handskrift (nedanför namnet) "Varmaste deltagande till ....". Adress (nedre vänstra hörnet) Stockholm 14, (nedre högra hörnet) Strandvägen 33 1 tr.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1930

1916 - 1930

Tidigare ägare De la Gardie, Robert Robertsson
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.211._HWY