Föremål

Brev inkommande

1903:1 B - Brev inkommande: A - C Alsing & co, London Berner & Nielsen, Paris

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1903
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.270._HWY