Föremål

Kavaljersvärja, 1780-tal. Fäste Paris, klinga Solingen.

Fäste i sin helhet av silver med yttäckande reliefornering av små, låga, s. k. stålbriljanter, upparbetade ur silverytan. Knapp nötformig med på in- och utsidan ett ovalt fält med trofégrupp. Nitknapp med plan ovansida. Handbygel med breddat mittparti. Bakre parerstång med något nedåtböjd, droppformig ytterände. Fingerbyglar små, bågformmigt böjda. Parerplåtar njurformmiga, genombrutna, båda med ovala fält med trofégrupper på in- och utsidan. Ena gruppen på insidan krönt med kunglig krona, den andra med en sköld med tre liljor, sköldhållare lejon. Kavel med rektangulärt tvärsnitt, på mitten av ut- och insidan en trofégrupp. Utmed kavelns nedre ringbeslag tre kontrollstämplar: P krönt av kunglig krona jämte två otydliga stämplar (enl. vägledning 1921 förpaktare Jean-Baptiste Fouache, Paris 1779-1780). Klinga tresidig, s. k. stukatklinga med starka delen blånerad med etsad och förgylld dekor. På utsidan av klingbasen en stämpel i form av två korslagda nycklar under en öppen krona (LRK vägledning 1921:77) samt en etsad signering i skrivstil: "De La Marque Desmouchettes à Solingen".

Storlek
 • 1005
 • 100
 • 855
 • 23
 • 440
Antal 1
Datering
 • 1780 – 1789
 • 1780-01-01 – 1790-01-01

1780-tal

Inskription
 • trofégrupp
 • riksvapen Frankrike
 • nycklar, korslagda, krönt av öppen krona
 • De La Marque Desmouchettes à Solingen
 • De La Marque Desmouchettes à Solingen
Föremålsnummer 5613_LRK